Privacybeleid van Chiropraxie Lambrecht

Bij Chiropraxie Lambrecht, gevestigd in Roeselare, hechten we veel waarde aan de privacy van onze patiënten en websitebezoekers. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe cookies worden gebruikt op onze website: chiropraxielambrecht.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Chiropraxie Lambrecht verzamelt mogelijk de volgende persoonlijke informatie:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • Informatie over uw gezondheid met betrekking tot chiropractische zorg
 • IP-adres
  Informatie over uw activiteit op onze website
 • Andere gegevens die relevant kunnen zijn voor het maken van een afspraak of het verlenen van zorg

Doel van gegevensverzameling
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van afspraken en het verlenen van chiropractische zorg
 • Communicatie omtrent onze diensten en uw behandelplan
 • Verbetering van onze website en diensten

Naleving van wettelijke verplichtingen
Delen van persoonsgegevens met derden
Chiropraxie Lambrecht verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of om onze diensten correct uit te kunnen voeren.

Cookies
Onze website gebruikt cookies, kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een derde partij, zoals een analytics provider.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
 • Analytische cookies: Deze geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Dit gebeurt anoniem.

U heeft het recht om de plaatsing van cookies te weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Uw rechten
Onder de AVG heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken

Indien u gebruik wil maken van deze rechten, of indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.

Wijzigingen in het privacybeleid
Chiropraxie Lambrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij adviseren u regelmatig het privacybeleid te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Door onze website te gebruiken, geeft u aan het privacybeleid en het gebruik van cookies te accepteren.

Laatst bijgewerkt op: 18/03/24

Contactinformatie:
Chiropraxie Lambrecht
Polenplein 11 bus 1
8800 Roeselare

chiropraxielambrecht@gmail.com
T 051/20 65 58